Diensten

Veelzijdig in vervoer

Veelzijdig

Veel van de huidige activiteiten van C. & H. Euser Transport B.V. zijn rechtstreeks voortgekomen uit de bodedienst uit de vorige eeuw. En natuurlijk draait het nog steeds allemaal om logistiek en vervoer, maar de aard van de werkzaamheden en de omstandigheden waaronder zij verricht worden, verschilt inmiddels hemelsbreed van toen. Natuurlijk zijn de vervoersmiddelen veranderd; tegenwoordig maakt Euser gebruik van hyper moderne trucks, opleggers en bestelwagens maar dat is misschien nog wel de geringste verandering. De wet- en regelgeving, zoals de invoering van HACCP in de verssector, heeft grote invloed gekregen op de wijze waarop het transport georganiseerd wordt. De toegenomen intensiteit van het verkeer, en daarmee het dichtslibben van de wegen, heeft een enorme impact op de vervoerssector in zijn algemeenheid en 24-uurs logistiek en nachtvervoer zijn inmiddels ingeburgerd. Al die veranderingen, al die invloeden van buitenaf, stellen nieuwe eisen aan de eigen organistatie van Euser. Om in te kunnen blijven spelen op de eisen die de markt stelt aan Euser als een moderne logistieke dienstverlener, is het noodzakelijk om per soort vervoer aangepaste wagens te hebben. Daardoor ontstaat een gevarieerd wagenpark dat optimaal ingezet kan worden voor de meest uiteenlopende opdrachten. Een bijkomend voordeel is dat het wagenpark flexibel ingezet kan worden en dat pieken en dalen in de ene sector, opgevangen kunnen worden door de inzet van mensen en wagens uit een andere sector.

De divisies

De transportactiviteiten van C. & H. Euser Transport B.V. zijn opgedeeld in twee divisies. Euser fijndistributie is de divisie die zich bezighoudt met de fijnmazige distributie van pakjes en pakketten. Binnen Euser Transport is de distributie, inclusief winkeldistributie en -bevoorrading, ondergebracht, waarbij ook geconditioneerd vervoer tot de mogelijkheden hoort.

Euser Transport

In deze divisie heeft Euser het nationaal transport ondergebracht, waaronder ook geconditioneerd vervoer door heel Nederland, voor met name de foodsector. Een belangrijke activiteit in deze divisie vormt de winkeldistributie en winkelbevoorrading. Groente en fruit maar ook producten als brood en banket worden door vrijwel geheel Nederland gedistribueerd onder (groot-)winkelbedrijven.

Van oudsher is Euser actief in de groente- en fruitsector wat natuurlijk alles te maken heeft met de vestigingsplaats Barendrecht, waar ook een grote veiling gevestigd is. Ging het oorspronkelijk vooral om de aanvoer van versproducten naar de veiling en het vervolgtransport naar de (groot-)winkelbedrijven, tegenwoordig gaat het vaak ook om het transport van zogenaamde contractteelt, waarbij tuinders rechtstreeks aan winkelketens leveren. Euser is daarbij betrokken met het vervoer van de teelt naar de distributiecentra van de groothandels en vervolgens van deze centra naar de winkels.

Euser fijndistributie

De fijnmazige distributie wordt door Euser verzorgd met bestel- en bakwagens. Door de jarenlange ervaring met deze vorm van distributie, kan Euser met recht een van de specialisten in Nederland op dit gebied genoemd worden. De spreiding van de activiteiten over verschillende sectoren draagt bij aan een verantwoorde risicospreiding. C. & H. Euser Transport B.V. is vooral actief