Historie

Van Bodedienst naar logistiek dienstverlener

In 1918 richtte A. (Aart) Euser, de (over)grootvader van de huidige generatie Eusers die de leiding hebben over het familliebedrijf, een bodedienst op tussen Rotterdam en Dordrecht. Van uit de Voordijk in Barendrecht, woonhuis en zakenadres, ging hij dagelijks op pad met paard en wagen om zijn bodediensten uit te voeren. Euser beperkte zich niet tot een bepaalde branche, maar vervoerde bijna letterlijk alles wat hem werd aangeboden: bij hem al stond de vraag van de klant centraal.

Paard

Na de crisisjaren en de Tweede Wereldoorlog verhuisde de bodedienst naar de Stationsweg. Een noodzakelijke verhuizing, want paard en wagen waren inmiddels vervangen door bestelwagens, waarvoor aan de Voordijk geen ruimte was. In 1988 verhuisde het bedrijf voor de derde keer, nu naar de Ziedewij, de locatie waar Euser tot voor kort nog steeds gevestigd was. De reden was al weer een forse groei die het transportbedrijf in de daaraan voorafgaande jaren had doorgemaakt. De locatie aan de Stationsweg is overigens wel steeds aangehouden en deed na de verhuizing naar de Ziedewij dienst als garage en werkplaats voor de bestelwagens. Na deze verhuizing is een aantal jaren later het naastliggende pand Ziedewij 7 aangekocht, maar inmiddels heeft de voortschrijdende groei er voor gezorgd dat ook deze locatie niet meer voldoet. Medio 2004 is de transportonderneming dan ook verhuisd naar het naast gelegen industrieterrein, waar een gloednieuw bedrijfspand is gerealiseerd met daarom heen voldoende terrein om het hele wagenpark te stallen.

Bedford

Na oprichter Aart Euser was het de beurt aan zijn twee zoons Cor en Henk om aan de onderneming leiding te geven en deze verder uit te bouwen. Voor hen gold wat ook voor de oprichter gold: opdrachtgevers een zo optimaal mogelijke dienstverlening bieden. Inmiddels is de derde generatie Euser al weer een kleine 20 jaar actief. Ad en Bas hebben de periode van paard en wagen natuurlijk nooit meegemaakt, maar als logistieke dienstverleners hebben zij in deze periode het bedrijf een enorme impuls gegeven. Tussentijds is er ook een vierde generatie actief bij het bedrijf betrokken geraakt. Bas en Lisette zijn hiermee als derde en vierde generatie een jong en fris team. Als geen ander realiseren zij zich dat het nog steeds om dezelfde waarden draait: klant- en servicegerichtheid.

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Toen een aantal jaren geleden duidelijk werd dat het huidige bedrijfspand aan de Ziedewij 5-7 te krap werd, is het besloten om uit te kijken naar een anderen locatie binnen de gemeentegrenzen van Barendrecht. Daarbij deed zich de mogelijkheid voor om een tweeenhalf hectare groot terrein aan de Rondweg aan te kopen, dat direct aan de achterzijde van de huidige locatie grenst. De locatie aan de Rondweg biedt het transportbedrijf veel voordelen, al was het maar omdat de (vracht)wagens in no time, en zonder overlast voor omwonenden te veroorzaken, richting snelweg rijden. In totaal is ruim 4000 vierkante meter bebouwd met kantoren en loodsen, de rest van het terrein biedt plaats aan het wagenpark, een tankvoorziening, een kleine wasplaats en een parkeerterrein voor medewerkers en bezoekers.

De nieuwbouw bestaat uit een drie verdiepingen tellend hoofdgebouw, waarin de kantoren en de faciliteiten voor de chauffeurs zijn gehuisvest. Het pand heeft een open en transparante uitstraling die perfect aansluiten op de tradities die het bedrijf kenmerken. Het hoofdgebouw loopt in een vloeiende beweging, die nog eens extra geaccentueerd wordt door de vormgeving van het dak, over in de acht meter hoge bedrijfshal. Aan de ene zijde van de bedrijfshal zijn zes docks gerealiseerd. Deze zijde van de bedrijfshal heeft een deels transparante buitenmuur, waar 's avonds licht door naar buiten schijnt wat het 24-uurs karakter van het bedrijf nog eens benadrukt.

Kunst op de rotonde

Op de rotonde voor het nieuwe bedrijfspand staat een kunstwerk, dat Ad Euser speciaal voor deze plek heeft laten ontwerpen door Lolke van der Bij. Het is een zeven meter hoog roestvrij stalen, taps toelopend object dat aan de voet zes meter in doorsnee meet. Het kunstwerk symboliseert met name door de slingerbeweging die erin verwerkt is, de ontwikkelingen die het bedrijf heeft doorgemaakt in de 94 jaar van zijn bestaan.